- 123reisverzekering.nl

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wilt u liever een aanvraagformulier downloaden, klik hier  

 


 Nee
 Ja

Toelichting op uw mededelingsplicht

A. U bent de aanvrager en/of kandidaat-verzekeringnemer. U moet de vragen in dit aanvraagformulier zo goed mogelijk
beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden over anderen die u meeverzekert. Bij de beantwoording is
niet alleen uw eigen kennis belangrijk, maar ook de kennis van anderen die belang hebben bij deze verzekering. Denkt u
dat wij het antwoord op sommige vragen al weten? Dan moet u deze vragen toch zo goed mogelijk beantwoorden. Dit is
uw mededelingsplicht.
Zorg dat u aan uw mededelingsplicht voldoet. Daarmee voorkomt u dat u geen uitkering krijgt. Of dat u minder geld krijgt.
Heeft u ons met opzet misleid? Of zouden wij de verzekering niet hebben gesloten als we op de hoogte waren van de
echte situatie? Dan kunnen wij de verzekering stopzetten.
B. Er verandert iets nadat u deze aanvraag heeft verstuurd. Maar voordat u ons definitieve voorstel voor de verzekering heeft
gekregen. Had u daardoor een ander antwoord op een van de vragen op het formulier gegeven? Dan geeft u dit alsnog aan
ons door.
C. Tot slot geldt het volgende (anders dan artikel 7:928 BW):
• Heeft u een vraag niet beantwoord? Dan gaan we ervan uit dat uw antwoord ‘nee’ is.
• U beantwoordt de vragen naar waarheid. U houdt geen informatie achter waarvan u kunt begrijpen dat dit belangrijke
informatie is voor ons om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Acceptatie voorbehouden aan de maatschappij/gevolmachtigde

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu